داون

  • داون: اشتباهات آمریکا صبر ایران را سرریز کرد

    ایلنا: داون در گزارشی تنها راه حل موجود را بازگشت آمریکا به برجام دانست و نوشت: اقدام اخیر ایران نشان داده است که تهران استوار است و تا زمانی که سایر طرف‌ها تعهدات خود را انجام ندهند، ایران هم تعهدات خود را کاهش می‌دهد.
۱

بیشتر