شماره روزنامه ۶۰۳۶
|

حملات اینترنتی

حملات اینترنتی

  • زیرساخت دیجیتالی جهان آسیب‌پذیر است

    دنیای اقتصاد: در تاریخ بشریت اختراعات بسیار کمی به اندازه اینترنت بااهمیت و البته درک نشده بوده‌اند. اینترنت نه به عنوان یک سیستم برنامه‌ریزی شده متمرکز، بلکه به عنوان مجموعه‌ای از دستگاه‌ها و شبکه‌های متصل با رابط‌های موقتی توسعه داده شد. جریان تمرکززدایی این امکان را ایجاد کرد تا اینترنت به صورت امروزی یک سیستم پیچیده عمل کند. با این حال هر از چند گاهی یک یادآوری دلهره‌آور به ذهن‌مان خطور می‌کند که تمام این عمارت پیچیده به‌شدت متزلزل و آسیب‌پذیر است.
۱
بیشتر