شماره روزنامه ۶۰۳۹
|

حقوق کارمندان

حقوق کارمندان

  • حقوق کارمندان دولت افزایش می‌یابد

    تسنیم: امتیازات حقوق و مزایای کارمندان دولتی در لایحه دائمی شدن قانون خدمات کشوری۲۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته است که دولت متناسب با مشاغل و شرایط خود این افزایش ها را اعمال می کند.
بیشتر