شماره روزنامه ۵۵۲۵
|

تخلف منشی وزیر نفت

  • وزیر نفت یک دستور مهم صادر کرد

    وزارت نفت: با انتشار توئیتی از سوی رئیس دانشگاه صداوسیما درباره رفتار نامناسب منشی دفتر جواد اوجی دستور بررسی موضوع و برخورد با تخلف احتمالی را صادر کرد.
۱

بیشتر