شماره روزنامه ۶۰۱۳
|

تحولات در فلسطین اشغالی

تحولات در فلسطین اشغالی

  • بازی نتانیاهو در زمین مقاومت

    تسنیم: با فرو ریختن هیمنه امنیتی اسرائیل، کابینه راست‌گرای نتانیاهو در وضعیت بسیار دشواری برای اتخاذ تصمیمات راهبردی قرار گرفته است.
۱
بیشتر