شماره روزنامه ۶۰۳۹
|

بیمه های تجاری

بیمه های تجاری

  • ریسک‌های سیاسی بازرگانان پوشش داده می‌شود

    دنیای‌اقتصاد: رئیس صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: صندوق ضمانت صادرات ایران ریسک‌های سیاسی که بیمه‌‌‌‌‌های تجاری تقبل نمی‌کنند را پوشش می‌دهد به‌طوری‌که اگر کشوری ایران را تحریم کرد، خسارت تجار جبران و دعاوی بین‌المللی ارائه می‌شود.
۱
بیشتر