شماره روزنامه ۶۰۳۷
|

بیمه میهن

بیمه میهن

  • ۸۷هزار حاجی ایرانی تحت پوشش بیمه قرار گرفتند

    ایسنا: ۸۷هزار حاجی ایرانی تحت پوشش بیمه درمان، عمر، حادثه و مسوولیت قرار گرفتند. امسال ۸۷هزار زائر از سوی ایران به خانه خدا اعزام می‌شوند که همه آنها تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند. پوشش بیمه گروهی درمان، عمر، حادثه و مسوولیت بار حجاج ایرانی در حج تمتع سال۱۴۰۳، بر اساس قانون بیمه مصوب سال۱۳۱۶ و شرایط عمومی بیمه‌نامه‌های درمان، عمر، حادثه و مسوولیت بار و آیین‌نامه‌های شورای عالی بیمه و شرایط اختصاصی مورد نظر بیمه‌گذار انجام شده است. بر این اساس، تمام حجاج ایرانی و عوامل اجرایی و ستادی بدون در نظر…
  • پزشکان تحت پوشش بیمه میهن قرار می‌گیرند

    دنیای‌اقتصاد: تعرفه حق بیمه رشته‌های پزشکان و پیراپزشکان در حوزه بیمه‌های مسوولیت برای سال ١۴٠٣ از طرف بیمه میهن اعلام شد. به گزارش روابط عمومی بیمه میهن این خدمت بیمه‌ای مسوولیت قصور و خطای پزشک و پیراپزشک، جبران خسارت‌های فوت و نقص عضو بیمار و سایر هزینه‌ها و زیان‌های وارد شده به بیمار را تحت پوشش قرار می‌دهد. دکتر رضا احمدی مدیر بیمه‌‌‌های مسوولیت بیمه میهن ضمن تاکید بر سطح توانگری یک این مجموعه بیمه‌‌‌ای، خدمت‌رسانی شایسته به تمامی هم‌میهنان به‌خصوص خدمت به جامعه گرانقدر پزشکی و متخصصان…
۱
بیشتر