شماره روزنامه ۶۰۱۲
|

بهار عربی

بهار عربی

 • توازن منطقه‌ای در حال تغییر

  دنیای اقتصاد: موسسه تحقیقات سیاست خارجی در گزارشی از توازن در حال تغییر در منطقه می‌نویسد: در خاورمیانه واقعیت می‌تواند در یک چشم بر هم زدن تغییر کند. تغییر در سیاست جهانی و فروپاشی شوروی، جنگ علیه تروریسم، شکست عراق و افغانستان، ظهور القاعده، داعش و بهار عربی این رویکرد را تقویت کرده است.
 • کودتایی که درس‌های زیادی برای آمریکا داشت

  اقتصاد نیوز: بهار عربی این وعده را داد که ایالات متحده ممکن است در نهایت بتواند «معضل دموکراسی» خود را در خاورمیانه حل کند. اتکای واشنگتن به دیکتاتورهای عرب تحت توجیه ثبات موجه بود – و هنوز هم هست.
 • رفاه و آزادی در گرو طراحی علمی مسیر دموکراتیزاسیون

  اقتصاد نیوز: دموکراتیزاسیون زمانی اتفاق می‌افتد که منازعات بین نخبگان برای کسب قدرت، به طور غیرتعمدی بستری سیاسی ایجاد کند که در آن، رهبران حکومت با پذیرش دموکراتیزاسیون قدرت زیادی را از دست نخواهند داد.
 • خزان هشداردهنده در موطن بهار عربی

  اقتصاد نیوز: نزدیک به یازده سال از بهار عربی سپری شده که بار دیگر خیابان های تونس شاهد اعتراضات گسترده به فقر، فساد و ناکارآمدی شده است. شدت منازعات در عرصه سیاسی در این کشور هم به حدی رسیده که به نظر می رسد روح زین العابدین بن علی بار دیگر در حال حلول است.
 • توکل کرمان از حزب "اصلاح" یمن اخراج شد

  ايسنا: حزب "تجمع یمنی برای اصلاح" از تعلیق عضویت توکل کرمان، فعال یمنی در این حزب خبر داد.
۱
بیشتر