برت

  • ثبت ماشین تحریر برت

    ۲۳ ژوئیه سال ۱۸۲۹ ویلیام برت آمریکایی ماشین تحریری را که ساخته بود و گفته می‌شود نخستین تایپ رایتر بوده است در ایالت میشیگان به ثبت رساند، ولی از آن پس اشاره دیگری به ماشین ساخت ویلیام برت نشده است.
۱

بیشتر