شماره روزنامه ۶۰۱۲
|

باتری سازی

باتری سازی

  • جاه‏‏‌طلبی اندونزی یا آینده‏‏‌نگری؟

    دنیای اقتصاد-فاطمه بابالو: انــــــــدونـــزی جاه‌‌‌طلبی‌‌‌هـــــای بزرگی برای صنعت نیکل خود دارد. در حالی که این کشور درگیر انتخابات است، آینده سیاسی جاکارتا قرار است بیشتر مورد توجه قرار گیرد. به گزارش فارین‌پالیسی، مدت‌ها قبل از اینکه گذار انرژی در سراسر جهان شتاب گیرد، صنعت نیکل اندونزی رویای بهره‌‌‌برداری از ثروت معدنی خود را برای متحول‌‌‌کردن اقتصاد خود و استفاده از اهرم بیشتر در بازار بین‌المللی داشت. دور‌‌‌شدن جهانی از سوخت‌‌‌های فسیلی و تقاضای فزاینده برای مواد معدنی حیاتی که فناوری سبز را تامین می‌کنند،…
۱
بیشتر