اکلیلی

  • حسین اکلیلی: عطای بازیگری را به لقایش بخشیدم!

    میزان نوشت: حسین اکلیلی گفت: واقعیت امر من عطای بازیگری را به لقایش بخشیده‌ام، طی این سالها با تمام وجود تلاش کردم تا حقانیت بچه های شهرستان را به اثبات برسانم اما هیچگاه این اتفاق نیفتاد و همچنان سینما در شهرستان به شدت مهجور مانده است.
۱

بیشتر