شماره روزنامه ۶۰۱۵
|

انتشارات اندیشه

انتشارات اندیشه

  • واکاوی اهمیت تشکل‌های اقتصادی در یک کتاب

    دنیای اقتصاد: کتاب «جامعه‌شناسی تشکل‌های اقتصادی» با عنوان فرعی «برهم‌کنش نهادها، تشکل‌های اقتصادی و توسعه» نوشته شراره کامرانی منتشر شد. دکتر شراره کامرانی جامعه‌شناس توسعه و اقتصاد است و در این کتاب ضمن واکاوی مفاهیم توسعه، نهادها و تشکل و تشکل‌گرایی، دلایل اثرگذاری نازل تشکل‌های اقتصادی را از منظر تحلیل نهادی تحلیل کرده است. تشکل‌های اقتصادی علاوه بر ایجاد و تعمیق همگرایی و انسجام اجتماعی مردم را در تعیین سرنوشت اقتصادی جامعه سهیم می‌کنند.
  • «ر.اعتمادی به روایت ر.اعتمادی» کتاب شد

    دنیای اقتصاد: کتاب «ر.اعتمادی به روایت ر.اعتمادی» نوشته هومن ظریف منتشر شد. این کتاب حاصل گفت‌وگوهای پیوسته ظریف با رجبعلی اعتمادی (ر.اعتمادی) درباره زندگی خصوصی، زندگی اجتماعی، دیدگاه‌های سیاسی و زندگی عاشقانه این نویسنده در بطن همه آثارش است. ظریف، نویسنده و مستندساز، می‌گوید پس از ساخت هر فیلم مستند، به فراخور هر فیلمی، برای یک یا دو کتاب درباره شخصیتی که جلوی دوربین برده است، دست به قلم می‌برد.
  • «ر.اعتمادی به روایت ر.اعتمادی» کتاب شد

    دنیای اقتصاد: کتاب «ر.اعتمادی به روایت ر.اعتمادی» نوشته هومن ظریف منتشر شد. این کتاب حاصل گفت‌وگوهای پیوسته ظریف با رجبعلی اعتمادی (ر.اعتمادی) درباره زندگی خصوصی، زندگی اجتماعی، دیدگاه‌های سیاسی و زندگی عاشقانه این نویسنده در بطن همه آثارش است. ظریف، نویسنده و مستندساز، می‌گوید پس از ساخت هر فیلم مستند، به فراخور هر فیلمی، برای یک یا دو کتاب درباره شخصیتی که جلوی دوربین برده است، دست به قلم می‌برد.
۱
بیشتر