شماره روزنامه ۶۰۱۷
|

امام علی (ع)

امام علی (ع)

  • امام علی (ع) مصداق بارز خلیفه تام الهی

    آیت‌الله جوادی آملی تاکید کرد: علی بن‌ابی‌طالب (ع) مصداق بارز انسان کامل و خلیفه تام الهی است. چنین انسانی به همه حقایق جهان امکان که مجال اسمای حسنای خداوند و مظاهر صفات علیای اویند، آگاه است. وی در کتاب «شمیم ولایت» نوشته است: انسان کامل، جامع همه کمال‌ها و نیز جامع تمام کلمه‌‌ها است. از این رو می‌تواند بگوید: «أُعطیت جوامع الکلم»؛ چنان که درباره رسول اکرم‌ صلی‌الله علیه و آله و سلم وارد شده است .پیامبر اکرم‌ صلی‌الله علیه و آله و سلم درباره امیرالمومنین (علیه‌السلام) فرمود: «أعطی علیا جوامع…
۱
بیشتر