شماره روزنامه ۶۰۱۳
|

اقتصاد بنگلادش

اقتصاد بنگلادش

  • درس‏‏‏‌های کسب و کار نساجی بنگلادش برای کشورهای فقیر

    مترجم: مریم رضایی
    اقتصاد بنگلادش در اوایل دهه ۷۰ ویران‌‌‌‌شده بود. در یک جنگ ۹ ماهه به تازگی از پاکستان جدا شده بود و کشوری بسیار فقیر با جمعیت متراکم و عمدتا وابسته به تولید کتان و کشاورزی بود که نمی‌توانست غذای مردم خودش را تامین کند. در سال ۱۹۷۴ قحطی ویرانگری بنگلادش را فراگرفت. یکی از اقتصاددانان بانک جهانی که در آن سال‌ها از نواحی غربی بنگلادش دیدن کرده بود، شرایط آنجا را مثل «صبح بعد از یک حمله هسته‌‌‌‌ای» توصیف کرد. اما کمتر از یک دهه بعد، کمپین دولتی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی نتیجه داد و بنگلادش از…
۱
بیشتر