شماره روزنامه ۵۵۲۵
|

اسپرد

  • رشد ۱۳ دلاری کرک‌اسپرد در سال جاری

    دنیای اقتصاد: به رابطه قیمت نفت‌خام و فرآورده‌های حاصل از آن در عملیات تقطیر، کرک‌اسپرد گفته می‌شود. پالایشگاه‌ها از فعالان اصلی بازار نفت، عمدتا در معرض ریسک این فاصله قیمت با نفت‌خام قرار دارند. فعالیت پالایشگاه با هدف حداکثر کردن این فاصله قیمتی صورت می‌گیرد. به بیان دیگر، کرک‌اسپرد به معنای تفاوت قیمت یک‌بشکه محصول با یک‌بشکه نفت‌خام است. در اواخر سال ۱۳۹۸ و اوایل سال ۱۳۹۹ کرک‌اسپرد پالایشی‌ها به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا، قرنطینه‌ها و در نتیجه کاهش رفت و آمد و مصرف سوخت به‌شدت کاهش یافت، اما در حال…
۱

بیشتر