شماره روزنامه ۵۵۲۵
|

ازگرانی

  • انتقاد امام جمعه آستارا ازگرانی‌ها

    تابناک: محمد‌جواد باقری ارومی، امام جمعه آستارا نوشت: آن‌قدر در این چند هفته اخیر قیمت کالاها افزایش پیدا کرده و گران شده که بعد از بیدار شدن اصحاب کهف از خواب ۳۰۰ ساله گران نشده بود.
۱

بیشتر