اردکانی

  • داوری‌اردکانی از دانشگاه آزاد اخراج شد

    انتخاب: بعد از زیباکلام نوبت به داوری‌اردکانی رسید. او که طی نامه‌ای از بی نتیجه بودن تلاش ۳۰ ساله برای ایجاد علوم انسانی اسلامی سخن گفته‌بود به گزارش روزنامه سازندگی از دانشگاه آزاد اخراج شد.
۱

بیشتر