شماره روزنامه ۶۰۳۱
|

اتاق بارسلونا

اتاق بارسلونا

  • دعوت از ماتادورها برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد و تجارت ایران

    دنیای‌اقتصاد: رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران در دیدار با رئیس اتاق بازرگانی بارسلونا ضمن تاکید بر توانمندی‌های اقتصادی و صنعتی جمهوری‌اسلامی ایران بر توسعه مناسبات دو طرفه تاکید کرد و افزود: حوزه‌های مختلف اقتصادی و همچنین فرصت‌های تجاری ایران، بستری مناسب برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های اسپانیایی است.
۱
بیشتر