آناهید

  • همایون ارشادی و آناهید آباد در ونیز جایزه گرفتند

    خبرآنلاین: بنیاد بلونلیج که یک نهاد معتبر ایتالیایی است و در عرصه اجتماعی و فرهنگی فعالیت بین‌المللی می‌کند، در چارچوب پروژه مارکوپولو جوایز امسال را اهدا کرد و در مراسمی به پنج نفر که دو نفر از آنها از سینماگران ایرانی هستند جایزه‌ داد. همایون ارشادی و آناهید آباد دو سینماگر ایرانی دریافت‌کننده این جایزه هستند. این بنیاد جایزه ارشادی را به خاطر جان بخشیدن به پرسوناژهایی در نقش‌های مختلف که باعث همذات‌پنداری تماشاگران شده و جایزه آباد را به خاطر به تصویر کشیدن حقیقت با رویای ظریف و لطیف در اثرش اهدا کرده …
  • همایون ارشادی و آناهید آباد در ونیز جایزه گرفتند

    خبر آنلاین: بنیاد بلونلیج که یک نهاد معتبر ایتالیایی ست و در عرصه اجتماعی و فرهنگی فعالیت بین‌المللی می‌کند، در چهارچوب پروژه مارکوپولو جوایز امسال را اهدا کرد.
۱

بیشتر