شماره روزنامه ۶۰۵۷
|

آرد کامل

آرد کامل

  • آغاز طرح احیای پخت نان کامل در کشور

    دنیای‌اقتصاد: به گفته‌‌‌‌‌‌‌ مجری طرح گندم وزارت جهادکشاورزی، طرح نهضت احیای نان کامل در کشور آغاز شده و نانوایی‌های کشور از آرد کامل برای پخت نان استفاده می‌کنند.
۱
بیشتر