شماره روزنامه ۵۵۱۸
|

آبله میمونی در ایران

  • انتشار آبله میمونی در ایران صحت دارد؟

    باشگاه خبرنگاران جوان: محمد مهدی گویا مدیر کل دفتر مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت گفت: تا به این لحظه هیچ موردی از بیماری آبله میمون در کشور شناسایی نشده است.
  • شناسایی ۶ بیمار مشکوک به آبله میمون در ایران

    مهر: ابراهیم قادری، رئیس اداره مراقبت بیماری های واگیر وزارت بهداشت با اشاره به موارد ابتلاء به آبله میمون در برخی از کشورهای اروپایی، گفت: ما هر نوع بیماری نوپدید را مورد بررسی و آزمایش قرار می‌دهیم.
۱

بیشتر