شماره روزنامه ۵۶۰۸
|

آرشیو اخبار : بازرگانی

  • معاون وزیر جهادکشاورزی گفت: سه‌میلیون هکتار باغ در کشور داریم که یک‌میلیون هکتار آن فرسوده است و این باغ‌ها نیاز به اصلاح و احیا دارند ولی اعتبارات کافی نیست. به گزارش «ایسنا» محمدمهدی برومندی با بیان اینکه حدود سه‌میلیون هکتار باغ و ۲۳‌هزار گلخانه در کشور داریم، گفت: ۲۵‌میلیون و ۷۰۰‌هزار تن محصولات باغبانی در کشور تولید می‌شود و ۳۷‌درصد اشتغال بخش کشاورزی مربوط به بخش باغبانی است. همچنین حدود ۴۵ تا ۴۶‌درصد درآمد ارزی بخش کشاورزی مرتبط به بخش باغبانی است.