آرشیو اخبار : اولین های بورس

  • روزانه بیشترین درصد افزایش
    رازک در حالی عنوان نخست جدول بیشترین درصد افزایش روزگذشته را از آن خود کردکه سیمان اصفهان در جایگاه ششم این گروه قرار گرفت. «سصفها» سود هر سهم خود را مبلغ 2878 ریال پیش‌بینی کرده است. سرمایه این شرکت معادل 76 میلیارد ریال است.
    بیشترین درصد کاهش
    کمک فنر ایندامین سایپا صدرنشین جدول بیشترین درصد کاهش دیروز شد. چین‌چین در رده هفتم این گروه ایستاد. «غچین» با سرمایه‌ای معادل 22 میلیارد و 400میلیون ریال، سود هر سهم خود را مبلغ 1951 ریال پیش‌بینی کرده است.