آرشیو اخبار : بازرگانی

  • کرسی‌های هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی پایتخت برای دوره چهارساله تعیین تکلیف شد. مسعود خوانساری همچنان به‌عنوان رئیس اتاق بازرگانی تهران در طبقه هفتم ساختمان وزرا ماند. علا، میرمحمدصادقی و محمد اتابک به‌عنوان نواب رئیس انتخاب و ناصر ریاحی خزانه‌دار و سیده‌فاطمه مقیمی نیز به‌عنوان منشی هیات‌رئیسه معرفی شدند. یازدهم اسفندماه سال گذشته بود که ۳ هزار و ۴۱۷ نفر از دارندگان کارت بازرگانی و کارت عضویت اتاق تهران برای رقم زدن سرنوشت چهارساله پارلمان اقتصاد پایتخت، پای صندوق‌های رای رفتند تا 40 نفر از منتخبان خود را به اتاق بازرگانی تهران بفرستند.
  • وزیر صنعت، معدن و تجارت در دیدار با رئیس سازمان صداوسیما تاکید کرد: جنگ اقتصادی ابعاد مختلفی مانند جنگ رسانه‌ای و روانی دارد و ضرورت راهبرد اقتصاد مقاومتی در این دوره اهمیت ویژه‌ای دارد. رضا رحمانی در دیدار با عبدالعلی علی‌عسگری، رئیس سازمان صداوسیما با اشاره به شعار رونق تولید، تصریح کرد: قطعا توجه به تولیدات ملی، حل مشکلات معیشی و بیکاری و ارتقای ارزش پول ملی از اثرات رونق تولید است.