آرشیو اخبار : تاریخ و اقتصاد

  • آبهیجیت وی. بَنِرجی، استر دوفلو در کتاب «اقتصاد خوب برای روزهای سخت» را برای آن نوشته‌اند تا به قول خودشان به امید چنگ زنند این کتاب به همان اندازه که درباره مشکلات صحبت می‌‌کند، درباره این نیز سخن می‌‌گوید که تا زمانی ‌که درمورد تشخیص مشکلات صادق هستیم، جهان ما دوباره می‌تواند یکپارچه شود. کتابی درباره اینکه کجا سیاست اقتصادی شکست خورد، کجا ایدئولوژی ما را کور کرد، کجا در بدیهیات به خطا رفتیم. همچنین درباره اینکه کجا و چرا اقتصادِ خوب، به‌خصوص در دنیای امروز کارآمد است. بخشی از این کتاب را با ترجمه ساعده فریدکیان می‌خوانید: