آرشیو اخبار : مسکن و عمران

  • بیانیه سراسری انبوه‌سازان: تعهد واگذاری واحدها
    با «متری300 هزار تومان» به استناد مفاد قرارداد ما با دولت باطل است
    قیمت مسکن‌مهر استانی می‌شود؟
  • گروه مسکن - مهدیس فرقانی: این روزها بیشترین حجم خرید و فروش واحدهای مسکونی در اغلب محله های تهران «واحدهای کوچک متراژ» هستند.
    در حال حاضر قدرت خرید متقاضیان به اندازه‌ای تقلیل یافته است که برخی از بنگاهداران مسکن اظهار می‌کنند اکنون حجم معاملات واحدهای متراژ کوچک در برابر حجم معاملات واحدهای متراژ متوسط غیرقابل مقایسه است.
  • در تسهیلات مسکن مهر ذکر شده که متقاضی باید حائز شرایطی به شرح ذیل باشد: 1- سرپرست خانوار ، 2- عدم سابقه استفاده از امکانات دولتی ، 3- عدم مالکیت از سال 84 به بعد، 4- سکونت 5ساله در شهر مورد تقاضا.