آرشیو اخبار : بورس کالا

  • با نزدیک شدن سررسید تحویل اردیبهشت‌ماه و پتانسیل تغییر در سبد دارایی معامله‌گران آتی میل به خروج سرمایه از این بازار افزایش یافته، اگرچه سایه نوسان بهای ارز و ذهنیت کاهشی آن در آینه ابزارهای مالی بورس کالا فضای چندانی برای تحرک قیمتی این بازار باقی نگذاشته است. از سوی دیگر نرخ‌های به نسبت پایین فعلی نیز مقاومتی روانی برای بازار به شمار می‌رود اگرچه هنوز شاهد فاصله قیمتی بین سررسیدهای مختلف هستیم.
  • فرآیند تحویل قرارداد آتی نقره سررسید اردیبهشت‌ 1400 همچنین فرآیند تحویل قرارداد آتی زعفران نگین سررسید اردیبهشت ١٤٠٠ اعلام شدند.