نماینده مردم تهران در مجلس شورای

  • پایان زندگی پیرنیا

    ۲۹ آبان ۱۳۱۴ هجری شمسی، میرزا حسن‌خان پیرنیا مشهور به مشیرالدوله در سن ۶۳ سالگی درگذشت.
  • جلودارزاده:می‌خواستند دیوار بین زنان و آقایان بکشند

    ایرنا: نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در کارنامه چهل ساله انقلاب نمره خوب و نمره بد وجود دارد گفت: اگر دوستدار انقلاب هستیم و می خواهیم آن را جلو ببریم باید مشکل ها را بیان کرد و به دنبال حل آن ها باشیم.
۱

بیشتر