سید جوادی

  • راه‏کار بهبود صنعت سنگ اعطای تسهیلات ارزان قیمت نیست

    صنعت سنگ کشور ازجمله صنایعی است که با وجود پتانسیل بالا سهم ناچیزی از بازارهای جهانی را به خود اختصاص داده است. نزدیک به ۸۰ درصد معادن کشور در قامت کارگاه‌های کوچک به فعالیت خود ادامه داده و از بین ۶۰۰۰ واحد تولیدی تنها ۱۵۰ تا ۲۰۰ واحد با تکنولوژی بالا در حال فعالیت هستند. علاوه براین فقدان سیاست‌های مناسب تشویق صادرات، فرد‌گرایی و عدم انسجام در این صنعت توان رقابتی کشور را در بازارهای جهانی به‌شدت کاهش داده است.
۱

بیشتر