شماره روزنامه ۴۵۵۲
|
آرشیو روزنامه شماره ۴۴۱۸ دنیای اقتصاد

اخبار گزارش - روزنامه شماره ۴۴۱۸

  • کارنامه ماه اول بازار دوم

    دنیای اقتصاد: کارنامه عملکرد بازار دوم ارز در پایان یک ماه فعالیت نشان از دادوستد به ارزش یک میلیارد و ۸۲ میلیون یورو دارد. در واقع این بازار روزانه (روزهای کاری) بیش از ۴۳ میلیون یورو مبادله انجام شده است. محاسبات نشان می‌دهد که استقرار بازار دوم موجب شده بود تا حداقل در ۳ هفته پس از اجرا، شدت نوسانات به یک سوم کاهش یابد. اما صرف وجود بازار دوم با کاستی‌های موجود کافی نبود و وجود اختلالات بنیادی و بی‌اعتنایی به نقش انتظارات، موجب شد در هفته گذشته شدت نوسانات به سطح قبل از اجرای بازار دوم نزدیک شود.

بیشتر