وی افزود: قرارداد طرح واگذاری زمین به طرح‌‌‌های کشاورزی و وابسته به آن در چهار فقره و قرارداد واگذاری زمین به طرح‌‌‌های غیرکشاورزی در ۱۰ فقره و در مجموع در ۱۴ قرارداد امضا و واگذار شد. وی در مورد عملکرد مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان در ارتباط با حفظ کاربری اراضی تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری‌‌‌ها بیان کرد: با توجه به لزوم تغییر کاربری اراضی کشاورزی به فعالیت‌‌‌های غیرزراعی و باغی، ۱۵۶ هکتار زمین در سال گذشته در استان تغییر کاربری یافته و از این محل ۵۰۸ میلیارد ریال به حساب خزانه واریز شده است. مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی اضافه کرد: این تغییر کاربری‌‌‌ها در قالب ۵۸۵ فقره صادر شد.

وی خاطرنشان کرد: سال گذشته مجوز ۳۲ هکتار تغییر کاربری در قالب ۳۰۹ فقره که مشمول عوارض تبصره یک ماده یک بودند و ۱۲۴ هکتار در قالب ۲۷۶ فقره مجوز که معاف از عوارض بودند از سوی امور اراضی استان صادر شد. وی به عملکرد این واحد در تجمیع و یکپارچه‌‌‌سازی اراضی کشاورزی در استان اشاره کرد و گفت: سال گذشته ۱۸ مورد تجمیع به مساحت یک هزار و ۱۸۵ هکتار در استان انجام شد. نصیری افزود: همچنین در این مدت چهار مورد اراضی به مساحت ۶۴۲ هکتار در استان یکپارچه‌‌‌سازی شد.

وی با تبیین عملکرد مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی در سال ۱۴۰۲، مطرح کرد: از مجموع ۳هزار و ۹۰ روستایی که در استان وجود دارد تعداد یک هزار و ۲۳۴ روستا دارای تداخل شناسایی شده است. وی تشریح کرد: با توجه به اینکه هر هفته ۱۲ روستا در کمیسیون رفع تداخلات استان بررسی می‌‌‌شود در سال گذشته یک هزار و ۱۲۶ روستا تعیین تکلیف و به ادارات ذی‌ربط ابلاغ شد. مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی اضافه کرد: ۱۰۸ روستای باقی‌مانده نیز در دست بررسی است. وی تعداد پلاک‌‌‌های تعیین تکلیف شده در قالب این طرح را ۳۶۵ پلاک و مساحت این اراضی را ۴۳۸ هزار و ۷۸۱ هکتار اعلام کرد. وی در مورد عملکرد این واحد در مورد صدور سند اظهار کرد: سال گذشته برای ۱۹ هزار و ۸۷۹ قطعه زمین به مساحت ۹۰ هزار و ۸۱۰ هکتار سند زراعی صادر شد. نصیری یادآوری کرد: از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ نیز برای ۲۴هزار و ۲۰۰ قطعه به مساحت ۲۸هزار و ۴۴هکتار سند صادر شده بود و در مجموع ۷سال گذشته نزدیک به ۶۰هزار قطعه زمین به مساحت بیش از ۴۵۰ هزار هکتار، سنددار شد. وی به آمار حفاظت و شناسایی و قلع و قمع تغییر کاربری‌‌‌های غیرمجاز در استان در سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت: سال گذشته ۲۱۸ هکتار در قالب ۵هزار و ۱۱۵ فقره تغییر کاربری غیرمجاز در استان شناسایی شد که از این تعداد ۱۹۰ فقره به مساحت ۶.۳هکتار با استناد به احکام صادره قلع و قمع شد.