گروه گردشگری: پس از به تصویب رسیدن قانون محدودیت صدور ویزای آمریکا برای شهروندان 38 کشور که طی 5سال گذشته به چهار کشور ایران، سوریه، اردن و عراق سفر داشته‌اند، تحلیل‌های بسیاری مبنی بر اثرگذاری این مصوبه بر گردشگری ایران صورت گرفته است. به گزارش «دنیای اقتصاد»، برخی کارشناسان بر این باورند که شهروندان این 38کشور بخش اندکی از گردشگران ورودی به کشور را تشکیل می‌دهند و براین اساس، چنین مصوبه‌ای تاثیر چشمگیری بر گردشگری کشور ما نخواهد داشت. با این حال، برخی دیگر معتقدند اگر ایران خواهان توسعه گردشگری خود است باید بازار اروپا را به دست آورد. حالا در جدیدترین تحلیل، یک کارشناس گردشگری به خبرگزاری مهر گفته است که بیش از ۸۰ درصد گردشگران ایران از کشورهای مندرج در مصوبه آمریکا نیستند، اما باید در بازارهای هدف آینده به دنبال تعادل باشیم تا احتمال آسیب‌پذیری کمتر شود.

به اعتقاد علی‌اصغر شالبافیان، بررسی این موضوع که مصوبه اخیر کنگره آمریکا چه تاثیری روی گردشگری ایران دارد، باید در دو سطح بررسی شود؛ یکی تاثیر بر بازارهای بالقوه و در حال ظهور کشور و دیگری، تاثیر بر بازارهای فعلی کشور. وی خاطرنشان کرده است: «بازارهای فعلی محصول دوران قبل از برجام است و به همین دلیل با گشایش‌های سیاسی، اگر این مصوبه نبود، بیشترین ورودی ما از کشورهای اروپایی و گردشگران ۳۸ کشوری بود که نامشان در مصوبه آمده است؛ پس می‌توان گفت این مصوبه در بازارهایی که در آینده می‌توانستند بازارهای ایران باشند، تاثیرگذار است.»

عضو هیات علمی دانشکده گردشگری دانشگاه سمنان درخصوص چگونگی واکنش به این مصوبه تصریح کرده است: «چند واکنش در بلندمدت می‌تواند اتخاذ شود که ثبات‌بخشی در گردشگری ایجاد کند. یکی از دغدغه‌های سازمان میراث فرهنگی این است که گردشگری را از شکنندگی نجات دهد، بنابراین یکی از راهکارها این است که بازارهای هدف را متنوع کند و به کشورهای محدود وابسته نباشند. به این ترتیب هر اتفاق سیاسی نمی‌تواند بر بخشی از بازار اثرگذار باشد؛ اگرچه می‌گویند ورودی‌های ما از کشورهای همسایه بیشتر است.» شالبافیان یکی دیگر از راهکارها را نظام گردشگرپذیری مبتنی بر تورگردانان عنوان کرده و افزوده است: «وقتی گردشگر وارد می‌شود، باید برای تورگردان، منفعت داشته باشد. وقتی گردشگرفرستی ضعیف باشد، درواقع منافع اقتصادی تورگردانان نیز تضعیف شده است؛ پس تلاش می‌کنند بخشی از بازار ایران را حفظ کنند. اما این کار مبتنی ‌بر تسهیلات بلندمدتی است که تورگردان خارجی را ترغیب به حضور گردشگر در ایران می‌کند.»

وی تاکید کرده است: «می‌توان تورگردانان خارجی را ترغیب به گردشگرفرستی به ایران کرد؛ مانند برخی کشورها که مشوق‌های مالی به تورگردانان می‌دهند تا آنها برای کشورشان گردشگر بفرستند. در این زمینه امارات مثال خوبی است؛ این کشور می‌خواست دبی را مقصد گردشگری کند و به تورگردانان انگلیسی، مشوق‌های مالی داد و جایزه گذاشت. ما نیز باید به سمت بازارهای متنوع و انواع گردشگری برویم که ذاتا شکنندگی کمتری نسبت به متغیرهای سیاسی و اقتصادی دارد. به‌عنوان مثال، گردشگری سلامت و زیارت نسبت به این متغیرها کمتر آسیب‌پذیر هستند.»

عضو هیات علمی دانشکده گردشگری دانشگاه سمنان یادآور شده است: «انواع دیگر مثل برخی از اقلام گردشگری فرهنگی نیز آسیب‌پذیری کمتری دارند. باید برای این نوع گردشگری‌ها، برنامه نظام‌مندی وجود داشته باشد، چرا که تاثیرپذیری آنها کمتر است.» پیش از این نیز شخص اول گردشگری کشور از فراهم کردن تسهیلات برای گردشگران ۳۸کشور اروپایی خبر داده و اعلام کرده بود که ایران از این مصوبه تاثیر منفی نخواهد پذیرفت.