مدیر موزه ملی در آستانه هفته میراث فرهنگی استعفا داد و به جای او یک باستان‌شناس، امور این موزه را برعهده گرفت. به گزارش خبرگزاری مهر، مهناز عبدالله خان گرجی، شهریور سال ۹۲ زمانی که مدیریت بخش مرمت و حفاظت از آثار تاریخی موزه ملی ایران را برعهده داشت، به حکم مهدی حجت، معاون وقت میراث فرهنگی مدیریت این موزه را بر عهده گرفت. به جای گرجی قرار است جبرئیل نوکنده، باستان‌شناس و استاد دانشگاه «فری برلین» آلمان مدیریت این موزه را برعهده گیرد. در دوره مدیریت گرجی، آثار تاریخی چغامیش و خوروین به ایران برگشت و در موزه ملی ایران نمایش داده شد. همچنین وی نمایشگاه «همبودی انسان و جانوران» را نیز برگزار کرد که با استقبال گسترده روبه‌رو شد. گمانه‌زنی‌های تایید نشده‌ای درباره دلیل استعفای گرجی وجود دارد که شاید بعد از تغییر این مدیریت بتوان به شکل شفاف‌تری به این دلایل پرداخت.