سهم 75درصدی هرمزگان از بازار باند پهن

مدیر مخابرات منطقه هرمزگان همچنین از پوشش ۹۲ درصدی طرح نجما (نهضت جهادی فیبر نوری شرکت مخابرات ایران) در استان خبر داد و تصریح کرد‌: این طرح یکی از دستاورد‌های کلیدی مخابرات در سال ۱۴۰۲ است که با سرمایه‌گذاری بیش از‌هزار میلیارد ریال اجرا شد. هاشمی ادامه داد: در این طرح ۴۳ ناحیه و ۱۱ شهرستان تحت پوشش هستند که شاهد پوشش ۹۲ درصدی طرح طبق برنامه هستیم. به گفته وی، ۳۰ روستا دارای بالای ۵۰۰ خانوار تحت پوشش فیبرنوری قرار خواهند گرفت. وی تاکید کرد: بندرعباس نیازمند توسعه بیشتر است که با حمایت رسانه و دولت امیدواریم بتوانیم تکلیفی را که بر عهده داریم به سرانجام برسانیم. مدیرمخابرات منطقه هرمزگان تعداد روستاهای دارای ارتباط در استان را ‌هزار و ۴۱۲ روستا اعلام کرد. وی اظهار کرد: پارسال در زمینه پروژه‌‌‌های مناطق کمتر توسعه‌‌‌یافته، ۲۳ سایت جدید راه‌‌‌اندازی شد. وی با اشاره به شناسنامه ارتباطی استان افزود: پارسال توانستیم ۸۴‌هزار سرویس ADSL و ‌۱۸۰۰سرویس VDSL با شاخص ضریب نفوذ تلفن ثابت و حدود ۱۰‌هزار سرویس FTTH با ضریب نفوذ شهری و بین‌‌‌شهری را در استان داشته باشیم. وی با بیان اینکه شهرهای استان نیازمند توسعه هستند، اظهار امیدواری کرد: با کمک استانداری و دیگر مسوولان بتوانیم این امر را محقق کنیم.