افزایش جوجه‌‌ریزی آذربایجان شرقی به 6 میلیون قطعه در یک دوره

وی ادامه داد: پس از مردمی‌‌سازی یارانه‌‌ها بسیاری از کارشناسان عقیده داشتند پس از این رویکرد، صنعت مرغداری نمی‌تواند به راحتی به مسیر خود ادامه دهد، اما با زحمات شبانه‌روزی مرغداران و همراهی کارشناسان خوشبختانه توانستیم در سال ۱۴۰۲ به رکورد بیش از ۱۵۰ میلیون قطعه جوجه‌‌ریزی در هر دوره در کشور برسیم و در آذربایجان شرقی نیز به ۶ میلیون قطعه جوجه‌‌ریزی در هر دوره دست پیدا کنیم که این یک رکورد محسوب می‌شود. رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به دیگر موفقیت‌‌های رقم خورده در عرصه کشاورزی در سال گذشته گفت: بسیاری از کارشناسان بیشینه خرید گندم در استان را نزدیک به ۲۰۰‌هزار تن تخمین می‌‌زدند، اما با اقداماتی که انجام شد و با احتساب گندم بذری موفق شدیم ۵۰۰‌هزار تن گندم از کشاورزان استان خریداری کنیم که این نیز موفقیتی بزرگ بود که باید به خاطر آن از همه همکاران قدردانی کنم. فتحی گفت: باید در سال جدید بتوانیم تغییرات مثبتی در خود ایجاد کنیم و بیش از گذشته در خدمت به جامعه کشاورزی که قشری زحمتکش و مولد است بکوشیم.