او گفت: در حوزه قاچاق کالا و ارز نیز به دنبال رسیدگی و مختومه شدن سه‌هزار و ۸۰۲ پرونده تخلف، برای قاچاقچیان و متخلفان در این حوزه بیش از ۶‌هزار و ۷۹۶ میلیارد و ۹۹ میلیون ریال جریمه صادر شده است. حضرتی ادامه داد: در سال گذشته سه‌هزار و ۹۰۵ پرونده تخلف در حوزه قاچاق کالا و ارز به واحدهای اجرای احکام آذربایجان شرقی وارد شده و اکنون رسیدگی به ۲۶۱ پرونده تخلف در این حوزه در جریان است. او با بیان اینکه در سال گذشته ۸۲۰ پرونده تخلف در حوزه بهداشت، دارو و درمان رسیدگی و مختومه شد، گفت: به دنبال رسیدگی به این پرونده‌ها برای متخلفان بیش از ۱۴۶ میلیارد و ۳۲۱ میلیون ریال جریمه صادر شده است. حضرتی افزود: در این مدت ۸۱۸ پرونده تخلف در حوزه بهداشت، دارو و درمان به واحدهای اجرای احکام استان وارد شده و اکنون رسیدگی به سه پرونده تخلف در جریان است.