نوروز امسال کجا رفتید؟

این داده‌‌‌ها به کارشناسان گروه رسانه‌‌‌ای «دنیای‌اقتصاد» کمک خواهد کرد، مجموعه گزارش‌‌‌ها و مقالات هدفمند درباره «بازار گردشگری ایران» و «ویژگی‌‌‌های تفریح و سرگرمی خانوارها»  را تهیه و منتشر کنند تا برای سیاستگذاران مشخص شود، «اتفاقات مهم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی» طی سال‌‌‌های اخیر، ‌‌‌ به‌ویژه تورم بالا، تا چه حد «سبک سفرها» را دستخوش تغییرات کرده است. هدف نهایی آن است که با شناسایی «مشکلات و موانع سفر و تفریح»، سیاست‌‌‌های موثر برای حل آنها به سیاستگذار ارائه و پیشنهاد شود. پس لطفا وقت کوتاهی بگذارید و در نظرسنجی ما شرکت کنید.