۴ اثر تاریخی کرمانشاه ثبت ملی شد

وی خاطرنشان کرد: مجموعه سکه‌‌‌های اشکانی شامل حدود ۴۰ سکه نقره است که سال ۱۳۹۷ پس از زلزله بزرگ غرب کشور در سرپل‌ذهاب کشف شدند. خانی‌لعل‌‌‌آبادی تاکید کرد: مهر استوانه‌‌‌ای مربوط به دوره آشوری نو هم از دیگر آثاری است که چند سال پیش در محوطه باستانی سد «کله شک» گیلان‌غرب کشف شدند. به گفته این مسوول،  عَلم تکیه بیگلربیگی هم از آثار تاریخی منقول مربوط به دوره قاجار است که در مراسم عزاداری کاربرد داشته است. معاون میراث فرهنگی استان خاطرنشان کرد: اثر چهارمی که در این نشست داوری شد و به ثبت ملی رسید،  درب چوبی خانه برنجی بود که متعلق به اواخر دوره قاجار است و دارای تزئینات و طرح‌‌‌های شاخصی است.