طاهری افزود: این تسهیلات با سود ۴ درصد به صورت انفرادی و پشتیبان و از طریق ثبت‌‌نام در سایت مشاغل خانگی در بخش‌های مختلف صنایع دستی، خدماتی، صنعتی، فرهنگی و کشاورزی پرداخت می‌شود.

وی اضافه کرد: سهم مراغه‌‌ از این تسهیلات ۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان است که ۸۰۰ میلیون تومان آن پرداخت شده است. به گفته معاون اشتغال اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان در مشاغل خانگی برای طرح‌هایی که به صورت پشتیبان اقدام کنند برای اشتغال ۵ تا ۲۰ نفر تا سقف یک میلیارد تومان تسهیلات پرداخت می‌شود.

طاهری ادامه داد: در طرح مشاغل خانگی برای هر فرد مستقل ۵۰ میلیون تومان و در قالب پشتیبان نیز برای هر اشتغال ۵۰ میلیون تومان پرداخت می‌شود. وی گفت: در پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی تفکیک جنسیتی وجود ندارد و همه افراد می‌توانند با توجه به مهارتشان در خانه برای خود شغل ایجاد کنند.

 

2 نفر این پست را پسندیده اند