Untitled-2

زغال‌سنگ پروده طبس (کزغال)

این شرکت در دوره یکماهه منتهی به پایان مرداد ماه 1400 به میزان 7/ 153میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به ماه قبل 6/ 32درصد و نسبت به دوره یکماهه مشابه سال قبل 7/ 40درصد افزایش داشته است.

طبق گزارش ماهانه، این شرکت در دوره 5 ماهه ابتدایی امسال هم به میزان 8/ 653میلیارد تومان از محل فروش محصولات خود درآمد کسب کرده، رقمی که نسبت به مدت مشابه سال قبل 47درصد رشد کرده است. کل درآمد 5 ماهه «کزغال» از محل فروش داخلی این شرکت به دست آمده و این شرکت در دوره یاد شده صادراتی نداشته است.  گزارش فروش مرداد ماه به صورت برآوردی بوده است، بنابراین گفته شده بعد از دریافت اعلامیه وصول کمی و کیفی محصول، فروش قطعی خواهد شد.

  فرآوری زغال‌سنگ پروده طبس (کپرور)

این شرکت در دوره یکماهه منتهی به 31 مرداد ماه امسال، مبلغ 6/ 130میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به ماه قبل 84 درصد و نسبت به دوره یکماهه مشابه سال قبل 308 افزایش داشته است.

طی 5 ماه ابتدایی امسال هم این شرکت 7/ 377میلیارد تومان درآمد کسب کرده، رقمی که نسبت به مدت مشابه سال قبل (6/ 148میلیارد تومان) به میزان 154 درصد افزایش یافته است. همه درآمد این شرکت هم از فروش داخلی به دست آمده است.

  صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود (کشرق)

این شرکت در دوره یکماهه منتهی به 31 مرداد ماه سال‌جاری، مبلغ 1/ 10میلیارد تومان درآمد داشته که تمام آن مربوط به فروش داخلی شرکت است. درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 1/ 33درصد افزایش و نسبت به میانگین ماه‌های قبل 7/ 33درصد افزایش داشته است.

همچنین این شرکت زغال‌سنگی نسبت به دوره یکماهه مشابه سال قبل 7/ 29درصد افزایش درآمد داشته است.

از ابتدای سال مالی تا پایان تاریخ 31 مرداد ماه امسلا هم شرکت به میزان 2/ 40میلیارد تومان درآمد کسب کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل (6/ 29میلیارد تومان) 35درصد افزایش یافته است.  از ابتدای سال جاری از مقدار 839/ 14تن زغال‌سنگ کک‌شو حمل شده از معادن، مقدار 839/ 14تن به‌صورت خام به فروش رسیده است.

  زغال‌سنگ نگین طبس (کطبس)

این شرکت در دوره یکماهه منتهی به 31 مرداد ماه امسال، مبلغ 4/ 29میلیارد تومان درآمد داشته نسبت به ماه قبل 9/ 24درصد افزایش و نسبت به میانگین ماه‌های قبل 64درصد افزایش داشته است. همچنین شرکت نسبت به دوره یکماهه مشابه سال قبل 102درصد افزایش درآمد داشته است.

طی 5 ماه ابتدایی امسال هم این شرکت به میزان 101میلیارد تومان درآمد کسب است. این رقم نسبت به 7/ 46میلیارد تومان مدت مشابه سال قبل به میزان 116درصد افزایش یافته است.

این شرکت هم در دوره یادشده همه فروش خود را به بازار داخل اختصاص داده و هیچ صادراتی نداشته است.

 

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند