کتاب «چرا کشورها شکست می‌خورند» هفته گذشته توسط انتشارات «دنیای اقتصاد» منتشر شد. سال گذشته با انتشار نسخه انگلیسی این کتاب در آمریکا و اروپا، شماری از بزرگان اقتصاد از جمله برندگان نوبل اقتصاد، درباره آن تحلیل‌هایی نوشتند و از آن ستایش کردند. شماری از این اظهار نظرها و ستایش‌ها به شرح زیر است:

ستایش بزرگان اقتصاد از کتاب«چرا کشورها شکست می‌خورند»

ستایش بزرگان اقتصاد از کتاب«چرا کشورها شکست می‌خورند»

ستایش بزرگان اقتصاد از کتاب«چرا کشورها شکست می‌خورند»

دوره های مالی و سرمایه گذاری دوره های مدیریت و اقتصاد دوره های ارتباطات و روزنامه نگاری
کتاب های اقتصادی کتاب های مدیریت و بازرگانی کتاب های سیاسی
کتاب های اندیشه و فرهنگ کتاب های کودک و نوجوان کتاب های ادبیات و هنر