مهدی کرباسیان copy

 برگزاری این رویداد تا چه اندازه به دولت برای تصمیم‌گیری‌های کارشناسی کمک خواهد کرد؟

بنده به عنوان کسی که 5  سال مسئول سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران بودم و از حوزه معدن و صنایع معدنی و همچنین اقتصاد کلان کشور دور نیستم، باید بگویم در حال حاضر یکی از بزرگ‌ترین مشکلات کشور و همه بخش های اقتصادی،آن است که نظر کارشناسان چندان شنیده نمی شود. اما خوشبختانه این رویداد به دلیل آنکه رویداد بسیار تخصصی و علمی است و سابقه خوبی دارد، می‌تواند در این زمینه کمک کرده و موثر باشد؛ البته این موضوع منوط بر آن است که تصمیم‌گیران در دولت و مجلس وقت گذاشته و یا حضور پیدا کنند تا صحبت های کارشناسی را بشنوند و بعد از آن وقت گذاشته و مطالعه دقیق داشته باشند.

 تا چه اندازه بخش خصوصی در این سال ها توانسته خودش را به دولت ثابت کند و به نظر شما بسترها امروزه برای حضور حداکثری این بخش فراهم است؟

این موضوع نیازمند بحث جامعی است. در حال حاضر دولت به طور مستقیم چندان در حوزه معدن و صنایع معدنی نقش ندارد و بیشتر شرکت های غیر دولتی و خصولتی‌ها هستند. این شرکت ها شبیه شترمرغ هستند یعنی بگوییم بار ببرند می گویند مرغ هستند و اگر بگوییم تخم بذارند می گویند شتر هستیم. نتیجه در مقررات توسعه ای ما اندکی تمرکز رها شده و این موضوع برای کشور خوب نیست. درنهایت می توان این طور بیان کرد که بخش خصوصی باید بیش از امروز حمایت شود. حمایت بیشتر از بخش خصوصی فرصتی برای توسعه حداکثری بخش معدن و صنایع معدنی است.

 باتوجه به شرایط اقتصادی و افزایش نرخ ارز و تنش‌های سیاسی، وضعیت بخش معدن و صنایع معدنی را برای سال 1403  چطور ارزیابی می کنید؟

من امیدوار هستم که با تصمیم‌‌‌های جسورانه که دولت ، مجلس و سران قوا می گیرند، کشور به ریل صحیح توسعه برگردد، اما در هر صورت سال 1403 سال پر تنشی است به ویژه در نیمه دوم که انتخابات ایران تقریبا کلید می‌خورد و  انتخابات آمریکا نهایی می‌شود. از سویی دیگر درگیرهای سیاسی اوکراین و همچنین منطقه و غزه  هم وجود دارد. تمامی این موارد روی اقتصاد کشور اثر گذار خواهد بود. به همین دلیل سال جاری سال پرتنشی از نظر سیاسی خواهد بود که تاثیر مستقیم بر اقتصاد کشور خواهد داشت.