تغییرات برنامه هفتم توسعه توسط مجلس سبب افزایش تورم می‌شود

محمدرضا قاسمی افزود: تغییراتی که کمیسیون تلفیق مجلس در لایحه برنامه هفتم توسعه اعمال کرده است، در نگاه نُخست شاید به نفع مردم به‌ نظر بیاید اما از دید اقتصادی، اجرایی کردن آنها سبب تحمیل بار مالی زیاد بر دولت و بروز مشکلات عدیده در سال های آینده برای جامعه خواهد شد. وی با اشاره به اینکه دولت سیزدهم، برنامه هفتم توسعه را بر اساس رویکردی جدید و «مساله محور» تدوین کرده است، افزود: با اتخاذ این رویکرد جدید حجم برنامه و تعداد مواد و احکام آن کاهش یافت اما مجلس با بازگشت به رویکرد قبلی، تغییراتی در آن اعمال کرد و تعداد مواد و احکام لایحه را افزایش داد. وی با بیان اینکه لایحه برنامه هفتم توسعه که توسط دولت تدوین و به مجلس تقدیم شد دارای ۱۱۸ ماده با ۷۲۶ حکم بود، افزود: با تغییرات اعمال شده در کمیسیون تلفیق مجلس، ۱۰۶ حکم از این لایحه حذف و ۹۹۱ حکم جدید به آن اضافه شد. وی با بیان اینکه با این تغییرات گسترده، در واقع مجلس، لایحه برنامه هفتم را به «طرح برنامه» تبدیل کرد، تصریح کرد: این تغییرات سبب ناترازی بودجه به میزان حدود ۲۰۰ هزار هزار میلیارد ریال (۲۰ هزار همت) در طول اجرای برنامه هفتم توسعه خواهد شد.