آینده اصفهان بر ریل دانش

وی با اشاره به اهمیت شکل گیری سامانه رصد فناوری استان، ادامه داد: باید با مشارکت و همزبانی همه اعضا در اینگونه جلسات و با کمک بخش خصوصی، سامانه رصد فناوری را در استان راه اندازی کنیم.

استاندار اصفهان اظهار‌کرد: وظیفه راه اندازی این سامانه برعهده هیات اجرایی منطقه ویژه علم و فناوری استان است که باید با استفاده از اطلاعاتی که به اشتراک گذاشته خواهد شد و هم افزایی لازم در نهایت بتوانیم این سامانه را با قابلیت مناسب برای تصمیم گیری های آینده استان راه اندازی کنیم.

وی با بیان اینکه بسیاری از دستگاه‌ها و ارگان های عضو شورای گفت و گو دولت و بخش خصوصی عضو هیات اجرایی منطقه ویژه اقتصادی استان هستند، تصرح کرد: باید کمک کنند تا این سامانه هر چه سریعتر به نتیجه مطلوب برسد.

مرتضوی با اشاره به اهمیت تغییر کاربری کارخانه ریسباف و تبدیل آن به موزه در طرح تفصیلی شهر اصفهان اضافه کرد: پیش از این مذاکراتی برای ایجاد یک موزه در حد و اندازه های شهر اصفهان انجام شده اما با توجه به کاربری این مجموعه، پیشنهاد شده که این محل را به کارخانه نوآوری تبدیل شود.

وی با اشاره به اینکه یکی از اولویت های استان اصفهان ایجاد کارخانه نوآوری است، بیان کرد: شهرهای گردشگری دنیا از موزه‌های ویژه ای برخوردارند که بعنوان یکی از ظرفیت‌های جذب گردشگر محسوب می‌شوند اما اصفهان در زمان حاضر از داشتن چنین موزه ای بی بهره است.

استاندار اصفهان گفت: کارخانه ریسباف مزیت خوبی برای استان اصفهان محسوب می‌شود که باید از آن در قالب موزه استفاده کنیم.

وی ادامه داد: مقرر شد که شهرداری با استفاده از مشاور طرح اولیه ای را در مورد ۷۵ هزار متر مربع کارخانه ریسباف و تبدیل آن به موزه فاخری برای شهر و استان اصفهان برنامه ریزی لازم را انجام دهند.

مرتضوی افزود: باید تلاش کنیم تا همه جغرافیای استان و شهر بطور متناسب رشد کنند که با ایجاد چنین مزیت‌هایی در بعضی از نقاط دیگر شهر، این موضوع هم مورد توجه قرار خواهد گرفت.

وی همچنین در مورد نحوه فعالیت محل قبلی نمایشگاه بین المللی اصفهان در مجاورت پل شهرستان گفت:در این رابطه هم مقرر شد که با محوریت استانداری اصفهان و معاونت های اقتصادی و عمرانی و شهرداری اصفهان، اتاق بازرگانی و آب منطقه ای تا یکماه آینده تصمیمی برای این مجموعه اتخاذ شود.