درسی برای آقای گزارشگر!

 اگرچه بازگشت شمس‌آذر کامل نشد، اما نمایش جسورانه این تیم در دقایق پایانی موجی از ستایش‌ها را به همراه آورد. این وسط جالب‌تر از همه داستان محمد سیانکی بود؛ گزارشگر این مسابقه که بعد از گل سوم استقلال گفت: «اینکه تصور کنیم ممکن است این بازی ۳-۳ مساوی شود هیچ منطقی ندارد.» او اما بعد از گل دوم شمس‌آذر شوکه شد و گفت: «این درسی است برای ما. بیایید همه با هم دیگر در مورد قطعی بودن اتفاقات در فوتبال حرف نزنیم.»  استاد عزیز؛ ما که قبول داریم همه جذابیت فوتبال به همین پیش‌بینی‌ناپذیر بودن آن است، اما پرسش اینجاست شما چند سال دیگر باید گزارش کنید تا پی به این اصل مهم ببرید؟ این همه از فاصله نزدیک و به عنوان بخشی از شغل‌تان مسابقات روز فوتبال ایران و جهان را دیده‌اید؛ چطور هنوز نمی‌دانید که هر مسابقه دقیقا تا سوت پایان بازی ادامه دارد؟ اگر غیر از این بود که فوتبال این همه کشته و مرده نداشت!