نمی‌توانم به شما قولی بدهم چون من یک انسانم. برخی افراد دچار سوءتفاهم شدند و از برخی رفتارهای من به خوبی برداشت نشد. من جریمه شدم، اما باید تاکید کنم به کشوری که در آن بازی می‌کنم توهین نمی‌کنم. چنین رفتاری در اروپا طبیعی است. گاهی شور و شوق برای مسابقه و اشتیاق باعث می‌شود اشتباه کنید. چه کسی اشتباه نمی‌کند؟ اما من عمدا کار اشتباهی انجام نمی‌دهم.»