شستی که حین سخنرانی شکست!

همین موضوع باعث شد که سرمربی آلمانی تمامی توانش را به کار بگیرد و پیش از شروع بازی یک سخنرانی احساسی و انگیزشی در رختکن بایرن برای بازیکنانش انجام دهد و در جریان همین سخنرانی بود که انگشت پایش شکست! خود توخل با تایید این موضوع پس از پایان بازی در حالی که لنگان‌لنگان راه می‌رفت، در این باره اضافه کرد: «من در طول سخنرانی انگیزشی در رختکن به جعبه‌ای لگد زدم و انگشت شست پایم آسیب جدی دید. فکر نکنم بتوانم کفشم را دربیاورم. بازیکنان متعجب شده بودند، چرا که من تقریبا تمام ۹۰ دقیقه را نشستم و برای هدایت تیم لب خط نرفتم.» هربرت هاینر، رئیس باشگاه بایرن مونیخ نیز با شوخی درباره این موضوع، گفت: «من ترجیح می‌دهم انگشت پای مربی بشکند تا یکی از بازیکنان ما!»