علی پروین دیروز در تمرین تیم پیشکسوتان پرسپولیس گفت: «ما در شرکت پیشکسوتان کهن پرسپولیس مشتری سهام باشگاه پرسپولیس هستیم و خودمان می‌خواهیم پرسپولیس را بخریم. از طرفی اگر قصد داشته باشند برای باشگاه مدیرعامل انتخاب کنند یا باید ازبچه‌های ما باشد یا از ما هم نظر بخواهند! سازمان خصوصی‌سازی هر قیمتی که روی سهام پرسپولیس بگذارد ما خریدار هستیم و توان خرید باشگاه را هم داریم. ضمن اینکه در بین پیشکسوتان پرسپولیس آن‌قدر فرد باسواد و مدیر داریم که دو نفرشان باید در هیات‌مدیره باشند.»