مناقصه عمومی تأمین تجهیزات درون‌چاهی حفاری شرکت مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا

رپرتای آگهی: شرکت مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا در نظر دارد "تأمین (خرید) تجهیزات درون‌چاهی حفاری جهت عملیات مغزه گیری تا عمق 800 متر" را از طریق مناقصه عمومی با جزئیات منابع در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 30.000.000.000ریال (سی میلیارد ریال) (واریز نقدی/ ضمانت‌نامه بانکی به نام مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا) برگزار نماید.

لذا از شرکت‌های دارای توان و تجربه فنی و مالی که تمایل به شرکت در این مناقصه را دارند دعوت به عمل می آید از تاریخ 08/02/1403 لغایت ساعت 16 روز یکشنبه مورخ 16/02/1403 نسبت به خرید اسناد به مبلغ 000/000/5 ریال به ‌صورت واریز نقدی به ‌حساب شماره بانک سپه 1854301893203 و شماره شبا 730150000001854301893203 IR به نام شرکت پایا اقدام و به همراه فیش واریزی و ارائه معرفی نامه به دبیرخانه شرکت واقع در تهران - خیابان گاندی - نبش کوچه چهارم- پلاک 2- ساختمان اطلس گاندی - طبقه دوم- واحد سه (203) مراجعه نمایند.

مهلت ارائه پیشنهادات تا روز سه شنبه مورخ 25/02/1403 می باشد.

جلسه بازگشایی پاکات ساعت11روز چهارشنبه مورخ 26/02/1403 برگزار می‌گردد.  

آدرس: خیابان گاندی- نبش کوچه چهارم- مجتمع اداری و تجاری اطلس گاندی- طبقه دوم- واحد سه- دبیرخانه شرکت پایا

پایا

 

تولید محتوای بخش «وب گردی» توسط این مجموعه صورت نگرفته و انتشار این مطلب به معنی تایید محتوای آن نیست.