تسهیل در واردات کالا به قشم

دنیای اقتصاد- قشم-امیرعلی داود  اظهار داشت: یکی از مهمترین دغدغه‌های سازمان منطقه آزاد قشم کمک به رونق تولید و تسهیل فرایند تجارت و رونق‌بخشی به این حوزه می‌باشد.

وی افزود: در همین راستا نیز با تصویب هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد قشم و با توجه به درخواست بازرگانان و تجار جزیره قشم، در راستای تسهیل فرآیند تجارت، تعرفه خدمات گمرکی کالا‌های ورود قطعی در این منطقه آزاد از ۳ درصد به ۱.۵ درصد کاهش یافت.

مدیر گمرک سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد: همچنین در راستای رونق فعالیت تولیدکنندگان و حمایت از تولید، هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم، کاهش تعرفه خدمات زیربنایی از ۰.۱۵ درصد به ۰.۱. درصد را نیز تصویب کرد.

داود تاکید کرد: این تصمیمات هیات مدیره بنا بر درخواست بازرگانان و در راستای تسهیل واردات کالا‌های تجاری و توسعه تجارت در جزیره قشم صورت گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: امیدوار هستیم با اجرایی شدن این مصوبات هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم در طول سال جاری شاهد رونق بیشتر فعالیت بازرگانی و تولید در منطقه آزاد قشم باشیم.